Piroxmangita

La piroxmangita té una coloració rosa, de pàlit a intens, en algun cas els colors es barregen. Fou un material molt apreciat per els Zars. MES INFORMACIO

Piroxmangita Tarragona
Caboixó navette.
Mides: 87x27mm.
Pes: 134ct.
Sense cap tractament.
Preu: no disponible
Ref. 798T COMPRAR

Les gemmes que hi han a continuació, no estan disponibles
per vendre; només hi son com a exposició.


Piroxmangita Tarragona
caboixó quadrat
Mides: 17x17mm.
Pes: 14,65ct.
Sense cap tractament.
Preu:
Ref.346 


Piroxmangita Tarragona
Caboixó navette.
Mides: 50x11mm.
Pes: 13,95ct.
Sense cap tractament.
Preu:
Ref.209.


Piroxmangita Tarragona
Caboixó octogonal
Mides: 15x15mm.
Pes: 10ct.
Sense cap tractament.
Preu:
Ref.343  


Piroxmangita Tarragona
Caboixó oval.
Mides: 20x8mm.
Pes: 3,05ct.
Sense cap tractament.
Preu:
Ref. 342  


Piroxmangita Tarragona
Caboixó navette.
Mides: 37x12mm.
Pes: 9,55ct.
Sense cap tractament.
Preu:
Ref.T54


Piroxmangita Tarragona
Caboixó rodó.
Mides: 22mm.
Pes: 14,85ct.
Sense cap tractament.
Preu:
Ref.T186


Piroxmangita Tarragona
Caboixó navette.
Mides: 39x13mm.
Pes: 11,25ct.
Sense cap tractament.
Preu:
Ref.T55


Llista

Principal - Gemmes de la Península - Museu - Exposició - Llista de gemmes exposades - Jaciments - Tècnica - Disseny - Gemmes rares de la Península en venda - Gemmes del món en venda - Autors - Galeria - Com comprar - Contactar amb nosaltres.

© Montse Bagué i Josep M. Serrano.Textes i fotos. Reproducció només amb previa autorització.