VARISCITA

. INICI

. VARISCITA

. JASPI MONTJUIC

. AERINITA

. PEDRA DE LA CINTA

. CORALL VERMELL

. QUARS

. PIROXMANGITA

 

  COMPRAR
La Variscita es un mineral de color vert. La gama de verds que presenta es extensa: pot anar del quasi blanc al verd maragda. Es un fosfat de alumini. Es creu que el color li dona el ferro. Moltes vegades la Variscita de Montcada te taques negres de carbo que fan que presenti dibuixos molt interesants a l'hora de la talla.
 

Variscita de Montcada.
 
Composició Fosfat d'alumini hidratat Al(PO4) 2H20 Sistema cristal.lí Ròmbic
Duresa 4 a 5 Densitat 2,42 - 2,58
I. Refracció 1,563 - 1594 Birefringència Cap
Pleocroisme Cap Fluorescència verd pàlit
Exfoliació Perfecta I. Dispersió -
Fractura concoidea Ratlla blanca
Absorció: 688 , 650
 

El nom prové del llatí, Variscia (antiga denominació de la regió de Vogtland). Tambe se l'hi ha donat el nom de Cal.laita.
Confusions: Es pot confondre amb la turquesa, la crisopassa, el jade.
Tractaments: Semblants als tractaments de la turquesa: impregnació amb ceres o resines i tincions. En ocasions les dues. Les nostres variscites no tenen cap tractament.
Usos gemmològics: Es un dels minerals usats des d´antic com a material ornamental. En contes, abaloris. Caboixons.

 
A Catalunya, a la localitat de Gava s'han descobert les mines en galleria mes antigues d'Europa. Fa 6000 anys,habitants de la zona de Gava es van dedicar en el transcurs de mes de 1000 anys a extreure Variscita. No sols l'extreien, sino que la treballaven. Tenien tecniques sofisticades per donar forma, ellaborar denes i foradar.les.
Actualment les mines estan en proces de treballs arqueologics, pero de moment es creu que l'explotacio s'extenia per mes de 200ha.
 
A Moncada i Reixac (Barcelona) a la explotacio de ciment van apareixer vetes de Variscita. Algunes de altisima qualitat. Molta gent va anar a buscarne i es la Variscita que oferim en aquesta plana.
 
Altres links d'interes sobre la Variscita :
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/odissees/deessa-de-gava/video/4336230/
 
 
 
 
peces al museu de Geologia de Catalunya. de l'exposicio "gemmes de la peninsula iberica"
Totes les peces han estat el.laborades a Catalunya, per artesans lapidaris i joiers.
Totes les peces: collarets, gemmes soltes, braçalets, etc van acompanyades d'una fitxa explicativa del material, garantint la seva autenticitat i procedencia. veure exemple de fitxa.