Ambre


El motiu d´haver inclós com a material rar de la Península Ibérica l´ambar és per què és molt antic. L´ambar del Bàltic es va formar aproximadament fa 60 millions d´anys, el del Cantàbric fa més de 112 millions d´anys, en el Cretacic. Té característiques molt diferents a l´àmbar normal. Té el color molt pujat de tó i no només superficialment sino que també en l´interior. Es molt difícil que presenti inclusions de plantes o animals donada l´antiguitat i les altes pressions a que ha estat sotmès

Composiciómescla resinosa Aprox C10H16OSistema crista.lí:amorf
Duresa2 – 21/2Densitat1,05 – 1,09
I. Refracció1,539 – 1,545Birrefringencia
PleocroismeFluorescenciablauosa
ExfoliacióCapI. Dispersió
FracturaconcoideaRatllablanca
espectroAbsorción:no es determinable
  • El seu nom prové de l´àrab anbar. L´ambre és una resina de conífera endurida (fossilitzada). Es presenta en nòduls o crostes, masses petites de formes toberculars. Sovint amb moltes bombolles, fisures, esquerdes de tensió. La superficie és fisurada i amb crostes de meteorització. Els colors són molt variats, els més freqüents són el groc i el atoronjat, però també el vermell, blau, verd, lila i negra. Sovint té inclusions d´insectes i de restes de plantes. Va de transparent a opac. Quan es frega, es carrega elèctricament i atrau la pols.
  • Tractaments: Es sol calentar en oli per treure.li l´aspecte nubolat que li donen les bombolles i fisures, que desapereixen després del procés; també s´escalfa per millorar.li el color.
  • Confusions: Existeix un producte que es diu ambroide, que és el resultat de calentar y prensar trossos d´ambre. L´ambre s´imita amb vidres i plàstics. Hi ha una resina formada fa menys temps que es diu Copal.
  • L´ambre que presentem aquí és natural i no té cap tractament.
  • Localitats a Espanya : Alava, Reocín (Santander), Utrilla (Teruel), Figols i Vilada (Barcelona).
  • Usos gemmològics: Es una de les gemmes que s´ha fet servir com a ornament des de temps remots. Es treballa en caboixó, en petites escultures i en abaloris, etc.

més gemmes rares…

Desplaça cap amunt