Aragonita


brut aragonitow16p

El motiu de presentar l´ Aragonita com a material especial es pel fet de que va estar descobert a Espanya. També per que l´Aragonita blava de León es molt maca (és pot confondre amb el Larimar)

ComposicióCO3Ca Carbonat càlcicSistema cristal.líRòmbic
Duresa31/2 – 4Densitat2,94
I. Refracció1,53 a 1,68Birefringència?
Pleocroisme?Fluorescènciadiversos colors
ExfoliaciódolentaI. Dispersió-?
FracturaconcoideaRatllablanca
Untitled 1Absorció:?
  • El seu nom prové del lloc on va ser descobert: Molina de Aragón. Es presenta en cristalls ( pseudohexagonals, aciculars, macles), agregats, estalactites, o pisòlits. Es de transparent a translúcid. Es de color blanc amb diferents matisos de color: groguenc, rosat, blauós etc. L´aragonita és part constituient de les perles i el nacre.
  • Localitats a Espanya: molt abundants. Molina d´ Aragón(Guadalajara), Toral de los Vados(León), Minglanilla(Cuenca). A moltes localitats de Catalunya.
  • Confusions: amb la calcita.
  • Tractaments: es pot tenyir.
  • Usos gemmològics: Com a pedra de decoració. Facetada com a gemma de col.lecció. Per joieria en forma de caboixó.
  • Totes les gemmes presentades aquí són naturals i sense cap tractament.

més gemmes rares…
Desplaça cap amunt