Atzabeja


brut

L´atzabeja d´Asturias és sens dubte dels millors del món. S´ha treballat des de la prehistòria (s´han trobat boles a Oviedo de fa 19000 anys) té una gran importancia cultural i antropològica. Es un material que al igual que el Jade a Xina o l´Ambar a Europa és part important de la cultura que ho fa servir. L´Atzabeja d´Asturias es treballa sobretot a Santiago de Compostel.la on existeix la Cofradia d´atzabejers que abans tenien l´exclusiva a España,. Part del atzabeja d´Asturias s´exportava a England on es feia passar com a atzabeja de Witbhy, molt més famós

Composiciólignit (tipus de carbó)Sistema cristal.líAmorf
Duresa2,5 a 4Densitat1,19 – 1,35
I. Refracció1,640 1,680Birefringència
PleocroismeFluorescència
ExfoliacióI. Dispersió
FracturaconcoideaRatllanegra parda
espectroAbsorció: no és determinable
  • L´atzabeja dèu el seu nom a un riu de Turquia: El Gagas. Es d´origen orgànic. Es un carbó que es va formar al juràsic. La seva formació és la mateixa que la d´altres carbons: descomposició de plantes. Es pot dir que s´ha format per fusta que s´ha carbonitzat. El procés de carbonització és en dos parts: primer en la part exterior, en presència d´Oxigen i després, quan la fusta descomposta es queda enterrada o submergida en pantans; amb el temps i la pressió es va enriquint en Carboni a base de descomposicions anaeròbiques. Es presenta en làmines o masses planes, a vegades amb marques de la fusta de la qual prové.
  • Hi ha dos classes d´atzabeja: El dur, que és molt compacte i que ha perdut el porus, es pot polir molt bé i no perd la brillantor amb el temps i el tou, que no es pot polir tan bé i perd la brillantor amb el temps. També hi ha un tipus d´atzabeja que conté pirita o marcasita; aquest es pot trencar i no és adequat com a gemma.
  • Localitats a Espanya: Asturias: San Clemente de Quintuelles, Villaverde, Santa Cecilia de Careñes, San Félix de Olés. Teruel: de Montalban a Hijar. Granada: Fornés, Arenas del Rey
  • Imitacions: La Vulcanita (o ebonita). La Bakelita. La Resina Epoxi. Carbons. Andracita. Pissarra. Banya tenyida. Vidres. L´Onix. La Calcedonia tenyida
  • Els nostres atzabejes són naturals i no han sofert cap tractament.

més gemmes rares…
Desplaça cap amunt