Variscita

Les mines de Variscita, en galeria, de Gavà, son les més antigues d´ Europa(6000 anys d´antiguitat). Es van explotar per usos ornamentals durant 1000 anys. Actualment son un museu i es pot visitar. Per altre part els jaciments de Zamora (també explotats des de fa molt) van donar el nom a la ciutat, ja que els àrabs donaven el nom de Zamurat a la Variscita que trobaven per la zona. MÉS INFORMACIÓ


Variscita Barcelona
Caboixó navette.
Mides: 13x37mm.
Pes: 12,50ct.
Sense cap tractament.
Precio: no disponible
Ref. 838T


Variscita Barcelona
Caboixó oval.
Mides: 12x7mm.
Pes: 2,05ct.
Sense cap tractament.
Preu: no disponible
Ref.: 834T COMPRAR


Variscita Barcelona
Caboixó lliure.
Mides: 60x26mm.
Pes: 93ct.
Sense cap tractament.
Preu: no disponible
Ref.: 833T COMPRAR


Variscita Barcelona
Caboixó llàgrima.
Mides: 9x5mm.
Pes: 1ct.
Sense cap tractament.
Preu: no disponible
Ref.:836T COMPRAR


Variscita Zamora
Caboixó llàgrima amb quars.
Mides: 12x7mm.
Pes: 2,10ct.
Sense cap tractament.
Preu: No disponible
Ref.:835T


Variscita Barcelona
Caboixó llàgrima.
Mides: 16x7mm.
Pes: 2,10ct.
Sense cap tractament.
Preu :no disponible
Ref. 837T COMPRAR


Variscita Zamora
Caboixó rodó.
Mides: 8mm.
Pes: 1,50ct.
Sense cap tractament.
Preu: no disponible
Ref.: 839T COMPRAR


MÉS VARISCITA

Les gemmes que hi han a continuació, no estan disponibles
per vendre; només hi son com a exposició.


Llista

Principal - Gemmes de la Península - Museu - Exposició - Llista de gemmes exposades - Jaciments - Tècnica - Disseny - Gemmes rares de la Península en venda - Gemas del món en venda - Autors - Galeria - Com comprar - Contactar amb nosaltres.

© Montse Bagué i Josep M. Serrano.Textes i fotos. Reproducció només amb previa autorització.